Γιατί είναι τόσο δύσκολη η διατήρηση της απώλειας βάρους;

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η διατήρηση της απώλειας βάρους;

Why Weight Loss Maintenance Is Difficult?
(Evert A, Franz M / Diabetes Spectr. 2017)

Αυτό το άρθρο εξετάζει μελέτες που ασχολούνται με βιολογικούς μηχανισμούς που καθιστούν δύσκολη την απώλεια βάρους. Αναφέρεται ότι περίπου το 50% της διακύμανσης του βάρους μας καθορίζεται από τη γενετική και το 50% από το περιβάλλον (διατροφή, άσκηση). Η ρύθμιση του βάρους σώματος σχετίζεται στενά με ορμονικούς, μεταβολικούς και νευρικούς παράγοντες. Οι ορμονικές προσαρμογές μετά από απώλεια βάρους που προκλήθηκε από δίαιτα (μείωση της λεπτίνης, του πεπτιδίου YY, της χολοκυστοκινίνης και της ινσουλίνης και αύξηση της γκρελίνης κ.ά.) ενθαρρύνουν την αύξηση βάρους για τουλάχιστον 1 χρόνο μετά την αρχική μείωση του βάρους. Η απώλεια βάρους έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προσαρμοστική θερμογένεση (μείωση του μεταβολικού ρυθμού ανάπαυσης), η οποία διατηρείται επίσης μακροπρόθεσμα. Νευρικοί παράγοντες όπως η ντοπαμίνη σηματοδοτούν επίσης την ανάγκη ανταπόκρισης σε μια αυξημένη επιθυμία για λιπαρά τρόφιμα μετά από απώλεια βάρους.

Καλέστε για ραντεβού