Εξαιρετική θεραπευτική επιλογή στη χρόνια οσφυαλγία

Εξαιρετική θεραπευτική επιλογή στη χρόνια οσφυαλγία

Τη συντριπτική υπεροχή του Βελονισμού έναντι της συμβατικής θεραπείας (φάρμακα, φυσικοθεραπεία και άσκηση) στη χρόνια οσφυαλγία έδειξε μεγάλη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, τυφλή μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Λόγω των αποτελεσμάτων αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία της Γερμανίας καλύπτουν το κόστος του Βελονισμού για τη θεραπεία της χρόνιας οσφυαλγίας.(German Acupuncture Trials for Chronic Low Back Pain. Randomized, Multicenter, Blinded, Parallel-Group Trial With 3 Groups. Michael Haake, Hans-Helge Müller, et al. Arch Intern Med. 2007).

Καλέστε για ραντεβού